Hollanda Vizesi hakkında tam bilgi Emprovize Vize Danışmanlık şirketi tarafından size sunulmaktadır.

hollanda ankara antlasmasi

Hollanda Ankara Antlaşması

Hollanda Ankara Antlaşması

Hollanda da iş kurmak isteyen Türk Vatandaşları için Hollanda Ankara Antlaşması vizesi en iyi seçenektir. Hollanda İş kurma vizesi olarak da bilinen Hollanda Ankara Antlaşması vizesine başvurabilmek için yerine getirmeniz gereken bazı şartlar vardır. Hollanda Ankara Antlaşması şartları genel şartlar ve özel şartlar olarak ikiye ayrılmaktadır;

Genel koşullar

 • Geçerli bir pasaportunuzun olması.
 • Bağımsız çalışan olarak geçici çalışma amacını taşıyan bir geçici oturma belgesine (mvv) sahip olmanız.
 • Kamu düzeni ve ulusal güvenlik açısından herhangi bir tehlike oluşturmamanız. Bir suçtan hüküm giymemiş ve herhangi bir savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlememiş ve terörist eylemlerde bulunmamış olmanız.

Özel koşullar

 • Çalışmalarınızla Hollanda’nın gerçek bir çıkarını karşılıyor olmanız;
 • Çalışmalarınız sayesinde geçiminiz için yeterli kaynakları kalıcı ve bağımsız olarak sağlıyor olmanız. Daha fazla bilgi için bakiniz: www.ind.nl.
 • Çalışmaların ve girişimin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkiye sahip olup, gerekli koşulları karşılıyor olmanız. Bunun anlamı, gerekli izinlere sahip olmanızdır.

Geçici oturma belgesi (mvv)

Hollanda’da bir oturma belgesi başvurusunda bulunmak isteyen Türk vatandaşlarının mvv’ye ihtiyacı vardır. Mvv başvurusu Türkiye’deki Hollanda büyükelçiliğinden ya da konsolosluğundan yapılabilir. Mvv ile Türk vatandaşları Hollanda’ya seyahat edebilirler. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürürlükte olan bir sözleşmeye göre, Hollanda’da bağımsız çalışan olarak çalışmak isteyen Türk vatandaşları için geçerli olan bir istisna vardır: Söz konusu kişilerin milliyetleri nedeniyle geçici oturma iznine (mvv) sahip olmaları zorunludur; bununla birlikte bağımsız çalışan olarak çalışma’ya dayalı oturma izni ile ilgili koşulları karşıladıkları takdirde, Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), geçici oturma izni zorunluluğunu, başvuruyu kabul etmeme gerekçesi olarak öne süremez.

Hollanda Ankara Antlaşması İçin Gereken Belgeler

 • Hollanda Ankara Antlaşması başvuru formu tam ve eksiksiz olmalıdır.
 • Türkiye’de bir firmanız varsa, buna ait şirket kuruluş sözleşmesi ve ana sözleşme;
 • Aşağıdakilerle ilgili bilgiler içeren bir iş planı:
 1. Girişimcinin kişisel bilgileri;
 2. Ürün ya da hizmetin benzersizliği;
 3. Girişimcinin kendi ürünü ya da hizmetine odaklı bir pazara analizi;
 4. Organizasyon;
 5. (Açılış) Bilanço(su);
 6. Hesaplarıyla birlikte ciro ve likidite tahmini;
 7. İstihdam yaratımı ve yatırımların bir dökümü ve bütçesi (varsa).
 • Pazar analizi, en azından, belirli pazarın özellikleri, hedef grup, rekabet (ayrıştırıcı güç nedir), potansiyel pazar payı, pazarlama, riskler ve fiyat politikası hakkında bilgi içermelidir.
  Pazar analizinin temellendirilmesi için başvuru sırasında teslim
  etmeniz gereken belgeler arasında şunlar bulunmaktadır:
 1. Hedeflediğiniz belirli pazar hakkında sektörel bilgiler;
 2. Bilanço, ciro ve sonuç tahminleri;
 3. Gelecekteki müşterilerle ilgili somut (zaman ve parayı içeren) irade beyanlarının kopyaları;
 4. Hâlihazırda alınmış olan siparişlerin kopyaları;
 5. Alınmış olan diplomaların kopyaları. Yurt dışından alınmış bir diplomanız mı var? Bu takdirde bu diploma NUFFIC (Uluslararası İşbirliği için Hollanda Üniversiteleri Vakfı)/SBB (İş Dünyası-Mesleki Eğitim Kurumları İşbirliği Vakfından) alınacak bir denklik belgesine sahip olmalıdır.
 • Hâlihazırda elde edilmiş olan ciroların gerekçelendirilmesi için başvuru sırasında teslim etmeniz gereken belgeler arasında şunlar bulunmaktadır:
 1. KDV beyannameleri ve kararları, kesin yıllık hesaplar ve ara bilançolar ve işletme gelir-gider özetleri, gelir vergisi beyannameleri ve ödenecek vergiler, ücret vergisi iadeleri, satış faturaları ve banka ekstresi (sadece rapor döneminin sonundaki durum);
 2. Bir limited şirket söz konusu ise hissedarlar sicili ve şirket kuruluş senedinin bir kopyası;
 3. Kolektif/komandit şirket söz konusu ise, içeriğinde en azından ortakların katılımının ne kadar olduğunu, sorumlu kişilerin kimler olduğunu ve kar paylarının bulunduğu kolektif/ komandit şirketin sözleşmesini vermelisiniz.
 4. Serbest meslek sahibi (freelancer) iseniz, sipariş üzerine serbest meslek sahibi olarak çalıştığınızı gösteren irade beyanlarının ve/veya sipariş sözleşmelerinin kopyalarını teslim etmelisiniz.

Başvurunuz sırasında delilleri bir kerede verin. Delilleri tam olarak vermez ya da vaktinden sonra verecek olursanız, başvurunuzun göreceği işlem normalden daha uzun sürecektir.

Yetkili bağımsız bir harici uzman (yeminli muhasebeci, mali müşavir, muhasebeci ya da bir finans danışmanı), finansal kanıtları bir araya getirmiş ve değerlendirmiş olmalıdır.

Hollanda Ankara Antlaşması vize işlemleri için gerekli belgelerin toplanması, iş planının oluşturulması ve başvuru sürecinin yürütülmesi konusunda Emprovize Vize Danışmanlık sizi başarıya götürür. Uzmanlarımıza ücretsiz olarak sorularınızı sorabilirsiniz. İletişim için tıklayın