pasaport cikarma basvurusu islemleri icin gerekenler

Pasaport çıkarma işlemleri yurt dışına gidecek olan kişilere yetkili kuruluşlarca verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belgedir. Bu sebeple pasaport çıkarma işlemleri yapmanız gereklidir. Pasaport almak için e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapılabilmektedir. Yapılan başvuru için bir kaç tık ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Çıkan pasaport eve kargo ile iletilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e-devlet gibi muhteşem bir platforma sahip olması sebebi ile işte bu kadar kolaydır.

Pasaport Çıkarma İşlemleri Nereden/Nasıl Yapılır?

Pasaport çıkarma ve bilgi işlemleri e-devlet üzerinden randevu al ile yapılmaktadır.

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Başvuru Evrakları Nelerdir?

  1. Nüfus cüzdanı aslı
  2. Önceki pasaportunuz (Eğer varsa)
  3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçılara pasaport için olduğunu belirtiniz)
  4. Bankaya ödemeniz gereken defter ücreti dekontları
  5. Bankaya ödemeniz gereken harç ücreti dekontları
  6. Eğer pasaport başvurusu reşit olmayan yada engelli bir birey için yapılıyorsa muvafakatname gerekir.

Pasaport Çeşitleri Nelerdir?

Umuma Mahsus Pasaport Nedir? (Bordo Pasaport)

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartlara haiz olmayan kişilere umuma mahsus pasaport verilir.

Hususi Pasaport Nedir? (Yeşil Pasaport)

Hususi pasaportlar; TBMM eski üyeleri, eski bakanlar ile 1, 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. BDDK ve TMSF Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir.

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Hizmet Pasaportu Nedir? (Gri Pasaport)

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış ülkelere gönderildiklerinde veya dış ülkelerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Diplomatik Pasaport Nedir? (Siyah Pasaport)

Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde T.C. Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından TBMM üyelerine, TBMM üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, T.C. dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport çıkarma başvurusunda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Pasaport Harçları Ve Defter Bedeli 2022

SüreHarç**DefterToplam
6 Ay309,40 TL225,00 TL534,40 TL
1 Yıl452,30 TL225,00 TL677,30 TL
2 Yıl738,40 TL225,00 TL963,40 TL
3 Yıl1049,00 TL225,00 TL1274,00 TL
3+ Yıl1478,30 TL225,00 TL1703,30 TL 

**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Pasaport çıkarma başvurusu için yapacağınız tüm işlemlerde bilgiye ihtiyaç duyarsanız Emprovize Vize Danışmanlık ekibi tarafından bilgiye ulaşabilirsiniz. Tüm misafirlerimizin her yurt dışı işlemleri hakkında destek vermeye hazırız. Türkiye’nin en iyi vize danışmanlık firması olmak için sürekli iyileşiyor ve yenileniyoruz. Türsab belgeli resmi seyahat acentası olan Emprovize kurumsal güven ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre hizmet vermektedir.